SZENT KORONA
Menü
 
Társoldalaink

www.nagyarkanum.gportal.hu

 
Linkajánló
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Főoldal

 

Az elnyomottakért, az igazságért,

a Szent Korona országainak egyesitéséért.

******

NOSTRADAMUS – HUNGARICUS


NOSTRADAMUS (1503-1566) zsidó származású francia asztrológus. Magyarországon 1989, a rendszerváltozás óta sok mű jelent meg, amely Nostradamusra hivatkozik. E könyvek és hivatkozások száma önmagában is jelzi a társadalmi válság mélységét. A bolsevista diktatúra korában bármiféle próféciát tilos és tudománytalan tevékenységnek nyilvánítottak, ezért aztán a Rákosi-Kádár korszak összeomlása után igencsak felértékelődött minden, amit a marxizmus-leninizmus áltudománynak, babonának nevezett. Nostradamus eredeti neve MICHAEL DE
NOTREDAME volt és Provance-ban, St.Rémyben született. Avignonban filozófiát tanult, majd Montpellier-ben orvosi egyetemet végzett 1529-ben. 1544-ben az Aix közelében fekvő Salonban praktizált, ahol sikerrel helytállt a pestisjárvány megpróbáltatásai között. 1555-ben jelent meg rímekbe szedett prófétikus könyve, a CENTURIÁK.

A művet számtalan kiadásban jelentették meg és értelmezték. Verseit sokféle történelmi eseményre lehetett, és lehet vonatkoztatni. A katolikus egyház 1781-ben megtiltotta kéziratainak közlését.
1989 előtt a pártcenzúra tiltotta és üldözte mindazt, ami összeférhetetlen volt saját doktrináival. Így 1989 után az emberekre valósággal rázúdult a sok addig tilalmas “literatúra”. Az ideológiai zűrzavar, az értékek válsága és az egzisztenciális bizonytalanság felfokozta a csodavárást Magyarországon.
Nostradamus személye és próféciái nálunk is hatalmas érdeklődést váltottak ki, noha a sokféleképp értelmezhető versezetek valószínűleg sokakban keltettek csalódást. Komor látomása a jövőről éppen azért hátborzongató, mert az emberiség eddigi története bőségesen kínálja az analógiákat.
Nostradamus élete végén, öregen és betegen kapta a megrendelést egy magyar főembertől, hogy írjon próféciákat Magyarországról. Ez a “nagyhírű és vitéz” nemzet fia háromezer ezüstöt fizetett ezért a munkáért. A megrendelő személyében a 99. vers alapján gróf Zrínyi Miklósra ismerünk, szigetvári hősre, aki valóban három hónappal élte túl a jóslatok szerzőjét, s 1566. szeptember 8-án hősi halált halt. Mint a vers megjósolja, a “pogány” török még valóban százhúsz évig uralja Magyarországot, és Zrínyi valóban két nép, a magyar és a horvát közös hőse.

Nehezebb a helyzet a jelenkori történelemmel kapcsolatban, hiszen óhatatlanul sok mindent beleolvasunk a próféciákba. Ám így is érdekes és izgalmas ez az üzenet a régmúltból, vagy otromba csalás Nostradamus nevében. A kézirat első oldalának margóján, nagyon elmosódottan az alábbi kiegészítő próféciát találtam:


“Mindaz, amit megjósoltam itten, sok síri éven át rejtőzködik.
Szerencsés lesz majd sok ember, ki a jövőnek megfejti titkait.
A nyomda neve lészen AQVA, de művem olvasható lesz gépeken;
Betűk lesznek számokból kirakva, miket még fel sem fog az értelem.”


S íme, a jóslat beteljesedett a számítógépes kiadvánnyal!

Nyomtatott formában pedig csakugyan az AQUA Kiadó gondozásában jelent meg a Könyvhéten!

1
(Horn Gyula 1994-98)
Fején vaskorona, mely a vállát nyomja. Egyszer elárult már, egyszer visszavonta.
Pannonföldre lépett Keletről az ördög; s a nép megválasztja, kit nemrég megdöntött.

 

2
(Boross Péter)
A köpcös fogadós képtelen a Történész helyére lépni.
Bagolynak csúfolják, de nem madarak segítségét kéri.
Nem vár rá dicsőség, sem őrség, csak elmulasztott lehetőség.

 

3
(Antall József)
A Történész csak három évre lehetett országa doktora.
Idegen hadak elmennek végre, s majdnem megtörténik a csoda.
Nyugat kapuja félig nyitva áll, de gyűlölik sokan a beteg férfit;
Kit népéhez bilincsel lassú halál, s késő, mire szerepét megértik.
A kapu a temetés után bezárul; beszélni fognak róla, nagy királyról.

 

4
(Csurka István)
Jön egy kövér bölény, ki félti népét, s úgy szónokol, akár a színpadon.
Nem tudni, vajon szolgált-e kémként; akikért szólni fog, azoknak árt nagyon.
Egyedül van, s ereje nem lohad, folytonos küzdésre termett;
Maga mellé állít még másokat, kik Istent ismernek, de nem kegyelmet.

 

5
(Torgyán József)
Pufók kisember a bölcs tanácsban; bolondnak tartják, s az is talán.
Mindig az igazság oldalán van, csak az igazság nincs az ő oldalán.
Sokan nevetnek majd rajta, de a vidéki nép mégis nagyra tartja.
S ki korán nevetne, magára hozna bajt, lesújt reá a csörgősipkás kardja.

 

6
(Bős-Nagymaros)
Akkor a nagy folyó majd visszafelé folyik, rettentő monstrum a folyót elzárja.
Kőből és vasból van a szörnyeteg itt, s a legnagyobb várost fenyegeti árja.
Háború fenyeget a nagy folyó miatt, elfogy az ivóvíz, a föld is kiszárad.
Az emberi gonoszság ettől visszariad, a két nép mégis megmarad barátnak.

 

7
(Nagy Imre)
Zsarnoki eszme katonája sokáig, Keleten nevelik hazája ellen.

Hűsége idegen mezben kiviláglik, helytartó nem lesz a szabad szellem.
Élére áll reménytelen forradalomnak, bár sejthető: nem lesz számára kegyelem;
Gyilkosai négy évig hazudnak, temetik jeltelenül a díszhelyeken.
Ki vállalná örökét, nem akad senki; népe emlékezni nem tud, csak temetni.

 

8
(Rákosi Mátyás)
Kelet helytartójaként kövér kis ember jön Pannonföldre, telve gyűlölettel.
Hosszú börtönévek disznóvá hizlalják, rövid országlása csúfos véget ér.
Erőszakos halálát sokan kívánják, hamis nevét kísérik átkok.
A nép sosem felejti gyászos országlását, száműzetésben hal meg kárhozottan.
Emlékművét ledöntik, képeit elégetik, az Úr írmagját is kiirtja onnan.
Nevetség, szégyen tárgya lesz, ki követte, s kénköves pokolra jut, ki hitt neki.

 

9
(Jeszenszky Géza)
A Történész véréből és mesterségéből való, fáradhatatlanul dolgozik.
Szárnyak nélkül is sokat repül, sokan támadják; csak a hó ad nyugalmat néki itt.
Külországokban védi Pannóniát, messze földön ismert a neve;
De megváltozik gyorsan a világ, s ő nem akar változni vele.

 

10
(Expo-96)
Lett volna nagy világcsodája a Kárpátok középső részén.
A szittyák sokasága várta, több nációnak sarja rá lenézvén.
Nem vala ugyan elég arany, de a cselekvés is hibádzik;
Gyönge vezérek érte hasztalan küzdenek, győz a fukar másik.
A Duna mellett elmarad az ünnep, a vidékről sokan elmenekülnek.

 

11

(Egy új vezetőről)
Jön majd egy ember, a második Millenium után, ki felette áll minden torzsalkodásnak.
Ő lesz az itt, ki Pannonföldről Istenhez kiált, és Isten meghallgatja imádságait.
Ő lesz az, kinek uralkodása folytán Pannnónia ismét erős lesz és gazdag.
Nagyobb lesz, mint akármely szultán. Az Ő szavára minden országban adnak,
S önként kezére bíznak minden hatalmat.

 

12

(Habsburg Ottó)

Nagy dinasztia utolsó sarja, az utolsó király fia nem lesz király.
Könnyen vált nyelve germánról magyarra, nyomdokaiba nem lép senki már.
Soká tagadja őshazája, ám keblére fogadta őt Pannónia;
Az ősök bűne nem hull vissza rája, s jogar nélkül is büszke lesz fia.

 

13
(Kádár János)
Börtönben ült sokáig, s kezéhez vér tapadt. Kísértette a másik, kit gyáván elárult, súly alatt.
Lázadás juttatta trónra, amelyet eltiport; király lehetett volna, de Ruszföld bolondja volt.

 

14
(Mindszenthy József)
Kemény főpap börtönben töretik, meg nem alázkodik pribékek előtt,
Két hét boldog szabadság után a hit sem elég, levágnak minden hit-nevelte főt.
Ismét tömlöcben, mégis szabadon; otthon de idegenben, hosszú évekig;
Idegen oltalomban lelkeknek oltalom; már életében szentként tisztelik.

 

15
(Széchenyi István)
Nemes család sarja, mégis a köz érdeke nyűgözi le életében.
Folyókat rendszabályoz, partot összeköt, s tudósokat növel rég elfecsérelt pénzen.
Királya híveként szít forradalmat, népe szolgájaként magába réved.
S midőn egész Pannónia reszketve hallgat, egyetlen lövéssel vet önmagának véget.

 

16
(Pozsgai Imre)
Amíg külhonban jár a főminiszter, ő védelmébe veszi a régi forradalmat;
Melyet besároztak, de réges-régen egyszer már megrendítette a gonosz birodalmat.
Nagy zűrzavarban sok álarc lehull, ki árulónak tartja, ki bölcs vezérnek;
S bár sokan bíznak benne változatlanul, a nép hamar felejt, és mindent későn ért meg.

 

17
(Horthy Miklós)
Nagy hajós, ki tengerét elveszti, régens, de felette nincs király.
Helyette nem kormányoz senki, s a vérző ország lassan talpra áll.
Germánia véres hatalmát gyenge hazájától erővel távol tartani;
S bár Ruszföldtől békét szeretne, szétfoszlanak szép álmai.
Száműzve hal meg, csaknem elfeledve, szabad hazában lesz majd eltemetve.
Vesztes országnak nincs győztes vezére; hosszú az árnyéka és erős a fénye.

 

18
(Tőkés László)
Magyar főpap s mégsem magyar, az Erdőn túl bátor tanúságot teszen.
Mindkét nép megérti, a pap mit akar, testével védi őt, s gyűlik utcán-teren.
A Zsarnok hatalma, s undorító gőgje megrendül; gyorsan elfogják s kivégzik;
A nép örvend, ám összefogni dőre; szabadságát már rég elnyomói védik.

 

19

(Szálasi Ferenc)
Germánoktól kap gonosz hatalmat, lerombolt ország és vérző város felett.
Meghosszabbítja kínjait minden magyarnak, és sötétségbe taszítja a nemzetet.
Nyugatot kívánja védeni Kelet vörös hordái ellen utolsó csepp vérig;
De visszájára fordul haza és becsület. A győztesek a gonosztevőket kivégzik.
Reménytelen harcban hozott bármely áldozat, a vezér fejére visszahulló örök kárhozat.

 

20
(Göncz Árpád)
Nevezik őt mint magyarok elejét, éljenzik is, de gyorsan belefagy a szó.
Titok felhőzi homlokát, s nevét; a nép választja, és mégsem a nép.
Bölcs ítélkezésre személye való, a pennát tartja jobban a jogarnál;
Nem mindig szól a Mérleg nyelvén, s ha ajkáról a mosoly kihalt már;
Társai feledik, jó sorsa betelvén.

 

21
(Hankiss Elemér)
Láthatatlan sugárzás képe nagy erőre kap, mindenki látva látja.
Állam lészen államban, s a vad gonoszság, hatalom s aranyak vágya,
Gyönge vezetőt emel a székbe. A tudós férfiú a cselszövényben
él s visszaél a joggal; ez sokaknak tetszik, de hazugsághalmazát a kékben
a zöldek sohasem felejtik.

 

22
(Trianon)
Királyi kastély Párizs mellett, lészen Magyarok szégyene!
Kik kényszerű békét szereznek, hazát árulnak el vele.
Mit Árpád vére vérrel szerzett, vesztik egyetlen perc alatt;
Jövevények mindent megesznek, hegyek leválnak, a síkság marad.

 

23
(1956. október 23.)
Eljön a nap, a kövér törpét elsöpri majd a népharag.
Sok sebet rövid szabadság föltép, s emléke örökre fönnmarad.
Keletről jönnek nagy ármádiák, mögöttük szürke, olcsó árulók;
Saját anyjukat is megtagadnák; kitüntetik a rosszat, gyilkolják a jót.

 

24
(Békesi László)
Sanyarú fiskális, szamárfülekkel, kétszer akarja Pannónia vesztét.
Másodszor székéből önként felkel, s vigyorog azokon, kik vesztét keresték.
Gyűlölt adószedő; pokolra szállván díszhelyre invitálja a Sátán!

 

25

(?)
Király lehetne, de csak Herceg; a magyarok királyként tisztelik.
Istenben hívő, uralkodásra termett, a Császár ellen vezérli híveit.
Úr és paraszt szolgálatába áll, a magyar szabadság szárba szökken;
De nem lehet belőle nagy király, pogány tenger partján hal meg száműzötten.

 

26
(Alapszerződések)
Jön majd idő, hogy szinte eltűnik Pannonföldről, ki Magyarnak született.
Fiaikat az anyák meg sem szülik, s a hágókon át jönnek barbár seregek.
A magyaroknak még nevét is lopják, s rettegnek még emléküktől is.
Már csak nevében lesz Magyarország, s nevében minden egyezség hamis.

 

27
(?)
Még nevét is csak kölcsönözte, merev vigyor, hazug pufók.
Nincs különbség Júdás és közötte, még ősei is csak árulók.
Úgy tűnik el a történelemből, hogy szinte még jelen se volt;
Vigyorában a tikosrendőr, semmirekellő, élveholt.

 

28
(Losonczy Pál)
Nagy, barom ember, rossz paraszt, a világot járja, mint király.
Minden szava törvénytelen malaszt, saját nyelvén makog ha szólni áll.
Aljas és gyáva akár az állam, része nem lesz, csupán a rothadásban.

 

29
(Lakitelek)
Magyarhon közepén nagy sátrat levernek, félig titokban, de üldözést se félve.
Legjobbjaiban gyűlik ott a nemzet; hitük szerint egy újabb ezredévre.
Mikor megint összegyűlnek, kipróbált régi köztük már alig.
De a sátor nem semmisül meg, konokul őrzi régi álmait.

 

30
(Aczél György)
A Hóhér mögött ő a főminiszter. Mindenre gondja van, mi gondolat.
Azok fogják cserbenhagyni egyszer, kik melengették tüzénél hátukat.
Kezében futnak össze mind a szálak, egymás ellen állít polgárt, parasztot;
Sírján követ, virágot nem találnak. Ő tiltott és tűrt – a Hóhér akasztott.

 

31
(Marosán György)
Egy hitvány péklegény mindent elárul, amit csak lehet Pannóniában.
Nem magyar vérből, nem magyar vágyból, s nem nyughatik pokolra szálltan.

Keleti zsarnokok nyomorult bábja, habzó száját a halál lezárja.

Több szót nem kell rá vesztegetni; múltja vörös ködben, és a neve: senki.

 

32
(Szovjetunió)
Keletről jönnek, mint szabadítók, ám hódító hordák, durva gyilkosok.
Megölelik, s elhurcolják a bennük bízót, gonosz tanuk minden főt átmosott.
Országuk neve térképről eltűnik, s haduk vér nélkül majd kiódalog;
De soká felejtik ocsmány bűneik, s jelképüket, a gonosz csillagot.

 

33
(Károlyi Mihály)
A gyenge gróf csinál rossz forradalmat, nagy háború után mindent feladván.
Nem ad fegyvert minden magyarnak, áruló ősök gyöngesége arcán.
Átadja hatalmát gyáva idegennek, ki hiába számít lángoló Keletre.
A gróf és hívei is külföldre mennek, s Pannónia hárma zsugorodik egyre.
Egyszer talán a gróf majd visszajön még, de mindenkinek csak kellemetlen emlék.

 

34
(Illyés Gyula)
Költők királya, jobbágyok utóda, frank nyelven is szól ékesen.
Éhezők helyett is éhes szabad szóra, nem tántorítja vénsége sem.
Szilárd, de óvatos, hallgat, de bátor, zsarnokokkal koccint és vitázik.
Mindenben alkotó, s bár mit se másol, fölébe nő holtában is az ifjú másik.

 

35
(Fodor Gábor)
Egy ifjú ember, hiú, csalárd, pártot cserél és behajtja bérét.
Miniszter lesz és megvetésre szánt, nevét nem őrzik könyvek, arcát érmék.
Tudásból néki nem túl sok jutott, erkölcsből még annál is kevesebb;
Jogtalanágból doktorált, s elmaradt a jog. Pártjának szégyene: miniszter lehetett.

 

36
(II. Rákóczi Ferenc)
Családtól elszakítva Magyarhon ellen nevelik, harcos anyjának mégis utóda lesz.
Isten kedvét leli a Nagy Fejedelemben, s lázadása a császárra csaknem végzetes.
Minden, mit tesz, felsőbb és tiszta szellem nyomát hordozza: sok évig róla énekelnek.
És visszavárják, de elhagyottan, száműzötten, pogány tenger partján nyer végső kegyelmet.

 

37
(Petőfi Sándor)
Alacsony sorból jött ifjú legény, kinek Isten nem sok évet enged.
De senki sem tesz túl a szellemén, legnagyobb poéta lesz, kit Pannónia termett.
Vándorol sokat, és gyorsan él, egész világra szól minden sora;

Csontjait őrzi délen csatatér, nyugvóhelyét nem lelik soha.

 

38
(Orbán Viktor)
Fiatal oroszlán, tiszteletreméltó, bátran élteti a régi forradalmat.
De az öreg oroszláné lesz a végszó, ifjúra vének ritkán szavaznak.
Sok kacskaringós utat mér be, míg Istentől rászabott útját bejárja;
De eljut a legnagyobb tisztességre, és sokáig néki nem lesz párja.

 

39
(Németh Miklós)
Fiatal arc, hamar lesz első ember, de az elnyomó rend bevégzi őalatta.
Hazugságból nem jön létre rendszer: valaki lehetett volna, s nem jött el a napja.
Okos fiú, gondol a jövőre, pénzzel foglalkozik, nem politikával;
Bőre alatt is pénz van, és vastag a bőre, de nem jut magasra árulása által.

 

40
(Soros György)
Idegen uzsorás sok magyar arannyal kiszolgál elnyomót, idegen hatalmat.
A kis ország felett sötét angyal, az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé, pénzt számolatlan nem ád, csak tanácsot;
Eladja országát, mely sosem volt övé, s vagy a tenger végez vele, vagy a rácsok.

 

41
Magyar uzsorás sok idegen arannyal kiszolgál elnyomó idegen hatalmat.
Kis ország felett sötét angyal, az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé, számolatlan ad tanácsot, csak pénzt nem.
Eladja országát, mely sosem volt övé, gyilkos kór végez vele, vagy a szégyen.

 

42
(Szűrös Mátyás)
Moszkóviában szolgál, de megmarad magyarnak. Sokat szenved belül;
De érdekli minden színdarab, s minden szerepben próbál emberül.
Mikor a ruszok elmennek végleg, ő zászlót lenget és majdnem király;
De akkor nem kell a gyanakvó népnek, s mindig csalódik, ha jobb szerepre vár.

 

43
(Arany János)
Paraszti sorból jő a krónikás, Pannonföldön talán a legnagyobb.
Elbeszélni nála jobb nincs senki más, mézként csurognak ajkán régmúlt századok.
Tudós költő, szerény és hallgatag, sok hosszú énekéhez idő kell neki;
Bár nyelvében mindig ő a gazdagabb, hírét csatában halt barátja elfedi.

 

44

(Deák Ferenc)
Bölcs ember, a jogok tudósa, szerény és nagyhatású szónok.
Nem volt ilyen kétszáz év óta, törvényben mér sok országos gondot.
Amit fegyverrel el nem ér ország, eléri azt ő türelmes gondolattal;
Általa békül meg magyar és osztrák, köt egyezséget az ördög és az angyal.

 

45
(Vasutassztrájk)
Párhuzamos vaspályán futó kocsik hálózzák majd be a szárazföldet.
Pannónia földjén e kocsik vezetői mutatnak majd erőt először egyedül,
A gonosz önkénnyel szemben, de aggódik s még mindig gyáva a nép;
Mely egykori kínzóitól remél alamizsnát.

 

46
(Kun Béla)
Orosz fogolyként orosz megbízott, nagy, vesztes háború után.
Hazatér, s orosz respublikát erőltet rá a népre. Néhány hónapos uralma vért és szenvedést hoz.
Oroszhonban, tömlöcben végeznek vele, és senki sem siratja, egyetlen nemzet sem vállalja őt.
Szobrát is ledöntik, s emlékét felejtik, akarnok árulóét.

 

47
(Ady Endre)
A legnagyobbak közt is legnagyobb lesz századában, bár népét ostorozza.
Poétaként csillaga fent ragyog, de bűn és tévelygés a földi sorsa.
Megér nagy háborút és gyönge forradalmat, ágyban hal meg, sokan golyótól halnak.
Szülőhelye, bár később nevén nevezik, idegen föld lesz, s országa szétesik.

 

48
(Bartók Béla)
A hangszerek királyán ő uralkodik, megírja szörnyû éjszakák zenéjét.
Kelet s Nyugat hangja vegyül el itt, vulkáni láng, s hideg akár a jég.
A nagy háború elől messze vándorol, s magányosan hal meg távol valahol.

 

49
(EU - Magyarország - Erdély)
A kétezredik év után hamar nagy lesz az ország és erős.
Visszatér hazájába mindegyik magyar, s magyar földben nyugszik minden ős.
De a magyar föld része lesz a nagynak, erős királyság, melynek nincs határa;
A keresztények farkasai már nem ugatnak, Krisztus ellenségeit a föld kizárja.

 

50
(Sütő András)
Legszebb szavak írója Erdőelvén, békés, komoly, bátor és konok.
Drámákban csordul könnye történelmén, s helyén marad, bár sokak türelme fogy.

Szelíd szava sok századokra termő, magyar igéje sosem szól zsarnokul;

Sosem tolakszik, mégis ő az első, idegen zsoldosoktól félig megvakul.

 

51
(Választások 2002)
A hazaáruló nagykövet lett a pribék főkancellár.
A honatyák még mekegnek, a nép béget, a nyírás mehet már.
Ez az egész nép szégyene, sírnak, kik rosszul szavaztak;
Mária szíve is vérzene, ha országát akarta szabadnak.

 

52
(Taxisblokád)
Lesz néhány esztendő, mikor remény csillan fel Hungáriának.
Megszabadul elnyomóitól, de az aljanép újra támad.
Eltorlaszolják a város útjait, hazug szavakkal bódítják a népet.
A vörös és a sárga összefog megint, a szabadság elbukik, mihelyt felébredt.

 

53
(Veres Péter)
Volt katona, rab és miniszter, nem fogadta be semmiféle kaszt.
Nem paktált le semmiféle hittel, maradt magyar író, paraszt.
Csizmája senkit nem taposott lejjebb, fehér ingén nem hagyott semmi szennyet.

 

54
(Grósz Károly)
Rövid kancelláriában ostoba kis ember, még azt képzeli, Moszkóvia mögötte;
Fenyegetőzik fehér veszedelemmel, pedig már kevesen szavaznak vörösre.
Békében átadja csekély hatalmát, feledik szolgái és kiebrudalják.
Elvonul csöndben, magányos farkas: akkor legbölcsebb, mikor nem hatalmas.

 

55
(Szabó Lőrinc)
Az Isten és a béke híve, latin s görög auktoroknak doktora.
Poéták királya, s erős a szíve, de a torka nem lesz erős soha.
Lakozni majd felmén a hegyre, de csak, hogy pokolra szálljon;
Két nagy háború fogja keretbe, szótlan szavát lezárja csöndes álom.

 

56
(József Attila)
Géniuszt nevel a nincstelen család, kit zavaros kora nem ért meg,
Verseiben ott lesz az egész világ, zavart elméje egyre messzebb téved.
Csókra és otthonra nagy benne a vágy, s ifjan vet önnön életének véget;
Műveit okosan kisajátítják, s minden javára billen majd a mérleg.

 

57
(Kossuth Lajos)
Ügyvéd, író, kit bebörtönöznek, szónok, kire mindenki hallgat.
A nemzet néki sokat köszönhet: a császár gondot és forradalmat.
Hosszú életében csak reménykedik, pártfogókért megy nyugatra és keletre;
Bukott ügyét szentként megőrzi hit, hogy egyszer meggyengül a Sas és a Medve.

 

58
(Aszály 2000 után)
A második Millenium után a víz csak csordogál, a föld kiszárad.
Forró aszály söpör át Hunnián, s keletről menekvőknek nem vet gátat.
A Danubiuson száraz lábbal átkelhet bárki, ám háborúk miatt;
Mit vívnak három szomszédos királlyal, a nép Danubiuson túlszalad.

 

59
(Nagy Sándor)
A céhek nagyobb céhekbe olvadnak, vagyont szereznek s elárulják
a céhek munkásait. Eljön a nagy nap, megváltoztatnák a munka sorsát,
de az éhesek otthon maradnak. A nagy kövér céhfőnök mindent elárul,
mégsem menekülhet a pusztulástól.

 

60
(Kodály Zoltán)
Nagy zeneköltő, leghűbb nemzetéhez, szárnyakra kelti a népi dallamot.
Melódiájában legszebb lesz az ének: magányos élő, diadalmas halott.
Szent öreg a zsarnokság alatt - örök tanító: bölcs, komoly, szabad.

 

61
(Palotás János)
Piszkos körmű vállalkozó vállalkozik nevetséges szerepre.
Lesben áll, ide-oda vadorzó, de kancellár belőle sosem lehetne.
A szépfiú államférfiúnak csúnya, szerepcseréit a ország megunja.

 

62
(Infláció)
Lesz majd, hogy a pénz egyre kevesebbet ér, s az emberek apraját eldobják.
Hiába lesznek a pénzek egyre szebbek, súlyuk miatt már a koldusok sem hordják.
Értéke nem lesz semmi a munkának, és nem lesz semmi haszna a pénznek;
Uzsorások magyar földre licitálnak, gazdagok helyett fizetnek a szegények.

 

63
(Batthyány Lajos)
Szabad nép első kancellárja, nem gyáva, de nincs hatalma.
A forradalmat nem kívánja, király iránti hűségét bevallja.

Gróf ugyan, de mégis forradalmár, hős és vértanú, ki mindenkit kímél.

Emlékszik róla szószék, katedra, oltár, s golyó végez vele, bár szánva volt kötél.

 

64
Új betegségek támadnak egyre, ellenük nem nyújt segítséget senki,
Délről húzódik Nyugatra, Keletre, előlük senkinek sincs hova menni.
Magyarország gonosz múltjába téved, Európában itt lesz legrövidebb az élet.
Gyilkol a vörös és pusztít a sárga, csak a zöld nem visz a pusztulásra.

 

65
(Zsarnokság)
Ne szokjátok meg a zsarnokságot, ne szokjátok meg az apró lépéseket.
Ne tűrjétek el a zsarnokságot – az ártatlanság könnyen lépre megy.
Ne hagyjátok, hogy visszajöjjenek, mert idejük hamar leáldoz;
Ne támogassatok hamis törvényeket, a múltból ezt üzeni Nostradamus.

 

66
(Horn és Pető 1998)
Róka, s hiéna vezeti a népet, alattuk szétesik az ország.
A róka egyedül sokat téved, a hiéna megássa a sírját.
Végtelen a nép ostobasága, de lassan feltámad az új erő;
Nem hallgat róka és hiéna szavára, Pannónia nem lesz dögtemető.

 

67
(Ferenc József)
Magyarok eltiprója, ifjú császár, nagyravágyó, korlátolt, konok.
Birodalmát erősen összetartván összesimulnak népek, századok.
Zsarnokból jóságos atya lészen, morc öregúrból szeretett király;
Dinasztiája sorsa mégis reménytelen, birodalmának határa lángban áll.

 

68

(Nagy-Magyarország)
A második ezredév után Pannónia váratlan erőre kap.
Királyok gyűlése lesz Budán, de császáruk magyar marad.
Kelet s nyugat központja lesz, egy évszázadra legyőzhetetlen;
Szembeszállni velük nem érdemes: uralkodik a Lélek és a Szellem.

 

69
(Németh László)
Orvosnak készül, ámde lesz népe lelkének orvosa.
S népének méltóságot szerez, és nem lesz áruló soha.
Ír regényt, drámát és esszét, és fordít sokat, türelmesen;
Szavát nem fojtja el sötétség, hogy Pannóniából kert legyen.

 

70
(Alkotmánybíróság)
A Legfőbb Törvényt kevesen őrzik, a legfőbb törvényt sokan támadják.
Elkergetnék legfőbb őrizőit, mert titkuk őrzik régi, szennyes akták.
Mindig a bírákat küldik el először, hogy ne legyen tanú s ítélet;
Hamis törvény mögül a zsarnok előtör, s elfogja rettegés a népet.

 

71
(Teleki Pál)
Egy gróf, ki magyarok választott vezére, tudós férfiú, az ifjúság barátja.
Rossz, veszélyes korban lép az élre, kényes becsületére és szavára.
Germán hadak délnek vonulnak, a háború már elkerülhetetlen;
Eldobva életét, védi meg a múltat, bár lehet, gyilkos merénylet ellen.

 

72
(Lukács György)
Idegen eszmék magyar hirdetője, másik nyelve orosz, másik nyelve német.
Kegyetlen úr, óvatos szolga lesz belőle, s erővel boldogítaná a népet.
Filozófus, bár gondolata nem sok, könyveinek száma éveivel bővül.
Kártékony és hitvány aggastyánként en-bloc könyvtárakra marad emlékeztetőül.

 

73
(Romák)
Nomád népek jönnek Pannóniába, egyre számosabban és megvetetten.
E nemzet veszti nyelvét s Európában árva, a föld népe nem fogadja be, sem a szellem.
Csak táncol, zenél, koldul, lop ha kell, és vándorol tovább, örökké vágytól hajtva;
Hogy egyszer végső hazát is érdemel, és barna bőre nem lesz bélyeg rajta.

 

74
(Klapka György)
Hadmérnökből lesz lelkes forradalmár, okos generális, rettenthetetlen.
Minden elvész, de még áll a Nagy Vár, dacol német s orosz túlerővel szemben.
Kormányzójához mindig hűségesen külországban is hírnévre tesz szert;
A vár a nagy folyó túlpartján leszen, s miként a hadvezér, majd hazatér egyszer.

 

75

Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyelli többé, hogy magyar;
A vének nemzedéke önmagán erőt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia;
Mert ámulatba ejti egész Európát ezerszáz évnek elteltével Pannónia.

 

76
(Új zászló)
A gyáva nép megérdemli sorsát, Vezéreit meghalni hagyja;

Bitó alatt tapsol az ország, a zsarnok számíthat sok szavazatra.
A számos idegen, ki beszivárog, nem érzi önmagát magyarnak;
Kevés a tatár és a török átok, az idegenek új zászlót akarnak.
Az új zászlón munkálkodások eszköze, de a pribékeknek munkához nincs köze.

 

77
(Bibó István)
Ott ül a nagy Országházban, mikor már senki sincsen ott.
Bátor és szerény a gyászban, kivégeznék, bár nincs rá semmi ok.
Nagy gondolkodó és közvetítő, övé az együttérzés és a béke;
Ha Pannónia viszályából kijő, hálával emlékezik nevére.

 

78
(Kölcsey Ferenc)
A költő fél szemére vak, de messzebb lát, mint kortársai.
Isten kezében tiszta lap: népét óhajtja megváltani.
Nyelve s elméje tisztaságát a politika sem nyelte el;
Szent dalát mormolják, kiáltják, amíg magyar még énekel.

 

79
(Liszt Ferenc)
A nagy zenész Európa fénye, minden királyi udvar csillaga.
Koncertjeinek sohasem lesz vége, amíg karmester lesz, s zongora.
Bár nem tud nyelvükön, szívében ég a pusztaság örök szimfóniája;
Szentpétervártól Párizsig magyar zenét varázsol a zongorák magyar királya.

 

80
(Csintalan Sándor)
Egy kövér bolond, ki rosszul öltözött, de jól bírja a strapát.
Egy kövér bolond a sok között megsejti, mit kíván a Párt.
A vízfejű paraszt végleg kiáll a játékból, nem lesz király.

 

81
(Kovács László)
Csak szolga volt e Külügyér, és ráadásul ostoba;
Nem jegyzik fel nevét az évkönyvek soha.
Nem ismeri saját hazáját, s talán még fel sem fogja;
Gyáva és gyenge, tehát leváltják, a múlt jelöltje, s a Pártja foglya.

 

82
(Magyarország 2002-2006)
A régi rablók egy csoportja fondorlattal szerez hatalmat.
Nagy ez a zsák és nagy a foltja, szabad patkányok jót harapnak.
De meggyűlöli őket a nép, a patkányok elmenekülnek;

Elválik egymástól vörös és kék, hátrahagyják az eltékozolt földet.

 

83
(Babits Mihály)
Istenhez és hazához hű, komoly és bús költőkirály.
Saját poklában elmerül, minden jó ügyért kiáll.
Ereje nincsen szép szavaknak, háborúban elcsuklik az ének.
Az országra és rá lecsapnak torokszorító szenvedések.

 

84
(Televízió)
Az írott szó elhal majd, és egyre szegényebb lesz a beszéd.
A nemzetre egy talány hoz bajt, mely elveszi az emberek eszét.
Egész nap otthonukban ülnek, bámulnak hazug, mozgó képeket;
S mire a bálványok ledőlnek, már alig születnek gyermekek.

 

85
(Csoóri Sándor)
A Nagy Öreg választott utóda, költő, de sokkal több annál.
Hatalma szellemi, de halála óta a Nagy Öreg helyett regnál.
Őrzi minden magyaroknak sorsát, s önkéntes áldozattá válik;
A versnél fontosabb az ország, de minden sora él és világít.

 

86

(2010)
Ötven esztendő lejártán új világ lesz, a magyarok végre kézbe veszik sorsuk.
Nem a pénz lesz az úr, hanem a munka, a törvény az uzsorásokat sújtja.
Az ország még sokáig nem lesz gazdag, de többé senki sem hal éhen;
A néppel új királyt is választatnak, s kezdődik elölről minden, mint régen.

 

87
(Kazinczy Ferenc)
A magyar nyelv apostola lesz a német nyelvvel szemben.
Új szókat szerez régiek helyett, vezeti őt a szív és a szellem.
Német tömlöcben rab lesz sokáig, számlálhatatlan művet alkot;
Levelez, szervez, és irányít: a nemzet hálájában boldog.

 

88
(Görgey Artúr)
Nagy hazafi és jó katona, nem szavakban, de tettekben.
Emlékét mégsem őrzi hona dicsőségben és kegyeletben.
A Vezérrel szemben engedetlen, inkább saját lelkére hallgat;
Nem áldoz hadat a túlerő ellen, s aggastyánként ágyban meghalhat.

 

89
(Munkanélküliség 2002-2010)
Amit értelmes elme el sem képzel, az megtörténik majd Hungáriában.
Senki nem boldogul erővel, sem ésszel, csak gyilkos ármány és ravaszság van.
Dolgozni akarnál, de nincs munka, pedig a földek parlagon hevernek;
Aki eddig a munkáját csak unta, most koldusa lesz az idegeneknek.

 

90

(Erdély)
Az Erdőn túl él az ország jobbja, de számában kisebbik része.
Földjét az erősebb elrabolja, ezeregyszázból nyolcvan évre.
Már csupán nyelvében él, de él még, s gyarapszik, míg Erdőn innen fogynak;
Az ő küzdelmük hozza el a békét és egységet minden magyaroknak.

 

91
(Jókai Mór)
Forradalmi ifjú, a béke híve, nemzetének a tollával szolgál;
Messze földön mind nagyobb a híre, elismeri művét a trón és az oltár.
Múltról és jelenről víg kedvvel mesél, munkáit száz könyvben gyűjtik össze;
Arányban áll benne ész és szenvedély, a magyar fénykornak lesz szülötte.

 

92
(Pázmány Péter)
Földi létem után négy esztendővel nagy főpap születik majd ama tájon.
Jézus gyermeke lesz, kit az Úr rendel eretnekség ellen, hogy harcba szálljon.
Hazáját szolgálja mindig lankadatlan, s Isten igazságára vezérel;
Univerzitása él majd halhatatlan, a Bíboros elé az utókor letérdel.

 

93
(Bethlen István)
A Kormányzó után az első ember, Erdőntúli gróf a vörös törpe ellen.
Alatta világos rend lesz és erős rendszer, tekintélyét önmagától kapja;
A németek nem lelik rejtekhelyén, s elpusztul, mint oroszok foglya.

 

94
(Vörös hadsereg)
Keletről primitív, barbár horda tör Magyarországra, nem először.
A nép minden vagyonát elhordja, a csőcselék a mélyből előtör.
Megérkeznek a haza elárulói, sértődöttek és idegenek;
Tíz évig tudják a népet zsarolni: Vörös és sárga a címerben egyek.

 

95
(Ferenc Ferdinánd)
A trón örököse veszélyes útra megy, és nem hisz a jóslatoknak

A világjáró főherceget nem aggasztja a holnap.
Katonaként egyre nő a rangja, tárgyalni indul forrongó délre;
A béke percét elmulasztja, utána háború és országának vége.

 

96
(Martinovics Ignác)
Elfajzott pap, tudós és forradalmár, titkos tudományokban járatos.
Feltaláló, vegyész és áruló bár, nagyravágyása sok bajt okoz.
Párizs eszméinek jó ismerője, besúgó, s lázadó császára ellen;
Gyáva, gyenge, őrült korának hőse, vértanúvá lesz a gonosz szellem.

 

97
(Nemzethalál)
Csak temetni tudnak, nem ünnepelni, erejük gyorsan elfogy, szalmaláng.
Türelmesek, de kitartásuk semmi, vezérük rosszul végzi mindahány.
Költőiket elfelejtik gyorsan, akárcsak régi énekeiket;
Magyar se marad sok a honban, de magyarul szólnak az idegenek.

 

98

(Nostradamus)
Immár vén és beteges koromban távoli nemzetnek ködképeit láttam.
Isten a tanúm, hogy amit eddig mondtam, megtörténik egyszer majd a valóságban.
Nagyhírű és vitéz nemzet fia kérte, lebbentsem előtte föl a jövő fátylát;
Háromezer ezüst volt a mu

 

Új tartalom a Blogomon ----->Linkinlady - Sok újdonság -----> Versek, írások    *****    Képregény, vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Asztrológiai elemzések,rendkívül kedvezõ áron,diplomás asztrológustól. Minden kérdésedre választ kapsz tõlem. Kattints!    *****    Új tartalom a Blogomon ----->Linkinlady    *****    Xtina Hungary - Magyarország elsõ számú Christina Aguilera rajongói oldala. KATT!    *****    Saját Blogom, gyere és olvass - Linkinlady    *****    Blogom olvasóit keresi, gyere, Bosch múzeumi élmény is van - Linkinlady    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Vasárnapi Regény Kvíz, gyere és válaszolj ;) - Linkinlady    *****    Tiktok,Blog,Hobby - Linkinlady Gyere és olvass    *****    Blogom új olvasóit várja    *****    FPS, TPS, indie és story játékok! Nézõi játékok! Értékes nyeremények! Nézd a streamet és csatlakozz DC közösségemhez! :)    *****    Silver Lovaspark - Legyen neked is saját lovad! Gyere és csatlakozz a G-portál legújabb lóneveldéjéhez! :)    *****    rh-restart.gportal.hu - rh-restart.gportal.hu - rh-restart.gportal.hu - rh-restart.gportal.hu - rh-restart.gportal.hu    *****    Xtina Hungary - Magyarország elsõ számú Christina Aguilera rajongói oldala. KATT!    *****    Blogom új olvasóit várja - Éjszakai Virág Minden ami hobby    *****    Születési horoszkóp, párkapcsolati elemzés, biotérkép, fogamzási és gyermek horoszkóp Február 28 ig. 50% kedvezménnyel!    *****    FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!